Mayn Design – vi kan russelogoer

Betingelser for kjøp av russelogo på Mayn.no

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av logoer fra Mayn.no Kjøps og salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Ønsker du mer detaljert informasjon om disse lovene anbefaler vi at du tar en titt på forbrukerportalen.no

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på våre nettsider. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på vår hjemmeside, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Leveringstider

Leveringstider gjelder innenfor normal arbeidstid: mandag – fredag kl. 09.00-16.00. Ved henvendelser etter torsdag kl. 16.00 vil leveringstidene gjelde fra og med førstkommende mandag. Ved ferier og helligdager vil leveringstidene gjelde fra neste virkedag. Ved stor pågang, IT-feil eller andre ekstraordinære forhold vil leveringstidene være noe lengre.

Info

Vi ønsker å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre hjemmesider, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom vi ikke har mulighet til å levere. I disse situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner og inkludert moms.

Faktura & Betaling

På tjenester som ikke er forhåndsbetalt vil faktura utstedes innen 14 dager fra bestilling eller ved ferdigstillelse hva enn som kommer først. Om kunden ikke svarer eller gir tilbakemeldinger innen 10 kalenderdager anses ordren som sluttført og faktura utstedes. Kjøpesummen kan kun gjøres opp gjennom fakturabetaling (som vanligvis gjøres i nettbanken).Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Levering

Alle kildefiler (filpakke i ulike fil-formater) leveres til kunde etter mottatt full betaling. I visse tilfeller da det haster kan kvittering på betaling aksepteres for raskere leveranse av logopakken til kunde.

Returrett/Angrerett

Gjelder for privatpersoner:

Mayn.no følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur iht. angrefristloven, tilbakebetales varens fulle pris.

Dersom du benytter deg av angreretten ved et tilvirkningskjøp (Hos oss er dette grafisk design, webutvikling og andre grafiske tjenester, så er du pliktig til å betale for utført arbeid og medgåtte materialer iht. Angrerettloven §16)

Hvis dere har mottatt logo debiteres full pris for logopakken. Hvis dere avbestiller og ikke har mottatt logo beregnes % av arbeidet med illustrasjon/logoen som har blitt gjort fram til avbestillingen. De fleste av våre logopakker tilbys til kraftig rabatterte pakkepriser. Dette innebærer at det inngår en stor merverdi sammenlignet med å bestille samme type tjenester til timespris. I de tilfeller der kunden ønsker å avbestille midt i prosessen, dvs. når ikke alt som inngår i pakken har blitt tatt frem enda, så gjelder fremdeles i de fleste tilfeller full betaling. Det blir altså ikke gjort noe avdrag i pris ved avbestilling uavhengig av hva som har blitt levert. Full betaling gjelder for det produktet kunden har bestilt.

Ved tjenester som leveres elektronisk, ved f. eks. levering på e-post, så bortfaller angreretten i det tjenesten er levert.

Reklamasjon

Gjelder for privatpersoner: Før feil meldes til oss bør kjøper undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kjøper kan godtgjøre at tjeneste/produkt ikke fungerer slik vi har beskrevet at det skal gjøre så må det gis melding til oss innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangels beføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende.Gjelder for bedrifter: Ingen reklamasjonsrett.

Kundens Plikter/Garanti

Vi jobber alltid for at du skal bli fornøyd med våre tjenester. Kunde og Mayn.no skal jobbe sammen for å komme frem til et resultat som du som kunde blir fornøyd med. Dersom klient ikke svarer på epost, nekter å samarbeide eller ikke kommer med innspill eller tilbakemeldinger innen 10 kalenderdager så erklæres ordren for sluttført og en eventuell fornøydhetsgaranti erklæres ugyldig.

For mindreårige

For mindreårige kunder bekrefter du ved bestilling at du vil bruke egne oppsparte midler til å betale.

Designprosess

Ved inngåelse av avtale om design vil kunden få et forslag som spesifisert i pakken som er bestilt av kunden på vår hjemmeside mayn.no Utarbeidelse av flere enn dette forslaget vil bli fakturert for hver medgått time til den enhver tid gjeldende timepris. Forandringer av bestilling etter at ordren er mottatt vil betraktes som en ny ordre, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt. Unntak kan forekomme. Endringer etter ferdigstillelse vil bli fakturert med den til enhver tid gjeldende timepris.

Endringer

Maynpakken inkluderer x-antall (se antall i hver pakke) revisjoner/endringer som er angitt i russelogopakken. En endring innebærer f.eks. annet fargevalg, mindre detaljer i logoen ønskes redigert/endret, justering av posisjon på figur/tekst og lignende endringer. En endring av konsept regnes som en ny bestilling, dvs. endringer i prosjektbeskrivelsen kan ikke regnes som en revisjon.

Hvis kunden har brukt opp de antall revisjoner/endringer som inngår i pakken vil kunden debiteres gjeldende timepris for alle ekstra endringer som ønskes å få gjort etter det.

Maynpakken inkluderer x-antall figurer. Ekstra figurer kan bestilles i tillegg. En figur er for eksempel en person eller en maskot i logoen. Hvis kunden f.eks. ønsker to personer, en jente og en gutt i logoen (totalt 2 figurer) så må kunden bestille en ekstra figur i tillegg til grunnpakken om det ikke er inkludert i den pakken kunde har valgt. Kjøpesummen kan kun gjøres opp gjennom fakturabetaling.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Alle maynbestillinger er bindende og det betyr betalingsplikt for bestilt og utført arbeid. Hvis gruppen ikke kan enes eller splittes, hvis dere ikke blir fornøyde, finner en annen designer etc. har kunden fortsatt betalingsplikt for produktet som er bestilt og for det arbeid vi gjort. Ingen unnskyldninger for å slippe betaling godtas.

Mayn.no innehar en stor database av egenproduserte grafiske elementer som brukes i logo vår logo produksjon, grafiske element kan bli brukt i flere logodesign for å skape en unik logo. Vi kjøper også bilder og illustrasjoner fra bla Istockphotos og Shutterstock, dette er inkludert i prisene våre.

Personopplysninger

Mayn.no håndterer dine personopplysninger i henhold til norsk Lov om behandling av personopplysninger, og ivaretar den personlige integriteten ved håndteringen av dine personopplysninger. Gjennom å bruke Mayn.no nettside aksepterer du at vi aktivt samler inn, håndterer, lagrer og bruker, samt på annen måte behandler dine firma og personopplysninger.

Gjennom å samtykke til disse vilkårene bekrefter du at du enten er over 18 år eller at din verge samtykker til at vi lagrer og håndterer dine personopplysninger i henhold til disse vilkårene. Vi forbeholder oss retten til å få samtykket verifisert.

Mayn.no har rett til å bruke dine firma- og personopplysninger i markedsføring.

Konfliktløsning

Tvister mellom kunden og Mayn.no skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen fjorten – 14 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting. Vedtak av forliksrådet er rettskraftig to uker etter forkynning. Mayn.no vil følge vedtak forliksrådet fatter.

Copyright

I de tilfeller når vi mottar en prosjektbeskrivelse som bryter mot loven/opphavsretten eller risikerer å bryte mot loven/opphavsretten forbeholder vi oss rettigheten til å designe noe annet. Vi forbeholder oss retten til å ikke kopiere eller på noen måte bryte opphavsretten. I disse tilfeller der vi ikke kan imøtekomme prosjektbeskrivelsen er bestillingen og betalingen fortsatt bindende.

Ved godkjennig av logo/tekst/grafikk bekrefter jeg/vi at: Jeg/vi har ansvaret for å innhente godkjennelse fra alle eventuelle rettighetshavere og tar ansvaret for at designet ikke krenker personer eller selskap. Mayn.no og Redress AS/Russedress kan ikke holdes ansvarlig dersom logo/tekst/grafikk krenker personer eller selskap.